maj

 

 رئيس المجلس العلمي : الأستاذ الدكتور أحمد بنيني

 

  أعضاء المجلس العلمي للكلية 

 

 أ.د / مخلوفي عبد الوهاب                                        - عميد الكلية

 

أ.د / بنيني أحمد                                                  - رئيس المجلس

 

أ. د / باي أحمد                                                  - نائب العميد للدراسات العليا

 

د / عربي باي يزيد                                               - نائب العميد للبيداغوجيا

 

أ.د / جندلي عبد الناصر                                          - رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية

 

أ.د / دراجي عبد القادر                                            - رئيس اللجنة العلمية لقسم الحقوق

 

أ.د / زقاغ  عادل                                                  - رئيس قسم العلوم السياسية

 

أ / عليبي مسعود                                                  - رئيس قسم الحقوق

 

أ.د / قادري حسين                                                - مدير مخبر الأمن الانساني-

 

أ.د / زياني صالح                                                - مدير مخبر الأمن في المتوسط

 

أ.د / بحري طروب                                               - عضوا -

 

أ.د / زغدار عبد الحق                                            - عضوا -

 

د / هوام علاوة                                                  - عضوا -

 

د/ بن بو عبد الله نورة                                           - عضوا -

 

بن نجاعي فواز                                              -مسؤول المكتبة